Sản xuất và Phân phối

 

đặt của bạn sẽ được gửi ngay cho sản xuất. Sản xuất kinh doanh thẻ (in ấn, kiểm tra chất lượng, sơn, cắt và đóng gói) diễn ra trong lên đến 2 ngày làm việc, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi. (Xem sản phẩm)

Các sản phẩm làm sẵn được chuẩn bị ngay lập tức để vận chuyển. Chúng tôi sử dụng, bao bì thiệt hại chống an toàn, khéo léo làm bằng vật liệu tái chế. Các gói được gửi qua đường bưu điện không khí. Tất cả các gói được bảo hiểm đối với thiệt hại. Thời gian giao hàng phụ thuộc vào nước bạn cư trú hoặc địa điểm, nhưng nó thường mất 7-14 ngày làm việc để tiếp cận với bạn qua bưu điện.