Политиката за околната среда

 

Съвременните живота ни предоставя много удобства и предимства, но ние сме бавно, но безмилостно унищожаване на околната среда. Този начин на живот в много случаи е излишно разточителство. Може би, ние не можем напълно да се избегне разрушаването на околната среда във всички области, но можем да направим нещо за намаляване на отпадъците.

Ето защо решихме, че когато е възможно, ние използвамерециклирани материали за опаковане, а също така е възможно да си поръчате визитки отпечатани на рециклирана хартия материал. Ние искаме да продължи този подход в бъдеще и да работят върху разработването на нови методи, които помагат за опазване на околната среда.